Πολιτική απορρήτου

KONIORDOS CYPRUS

 1. Γενικές Πληροφορίες

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε την παρούσα δήλωση πολιτικής απορρήτου (στο εξής «η Πολιτική Απορρήτου της Koniordos Cyprus”) η οποία συστάθηκε με σκοπό να εξηγήσει πως ο Γεώργιος Σακκάς (στο εξής «ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας»), εμπορευόμενος υπό την εμπορική επωνυμία Koniordos Cyprus, όπως αυτή εγγράφτηκε στον Έφορο Εταιρειών την 02/09/2020 με αριθμό ΕΕ 51946 (στο εξής «Koniordos Cyprus») συλλέγει, επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα και/ή πληροφορίες που σχετίζονται με εσάς.

O Υπεύθυνος Επεξεργασίας της Koniordos Cyprus δεσμεύεται να συλλέγει, να επεξεργάζεται και να χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (στο εξής «ο ΓΚΠΔ»).

Υποβάλλοντας τα προσωπικά σας δεδομένα στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας της Koniordos Cyprus συμφωνείται ότι αυτά συλλέγονται και επεξεργάζονται σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου της Koniordos Cyprus.

Η Πολιτική Απορρήτου της Koniordos Cyprus υιοθετήθηκε την 28/09/2020 (στο εξής «η ημερομηνία ισχύος») και θα ενημερώνεται και θα ανανεώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα εφόσον προκύψει ανάγκη εναρμόνισης της Πολιτικής Απορρήτου της Koniordos Cyprus με νέες λειτουργίες και/ή υπηρεσίες που προσφέρουμε μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος ή όταν προκύψει νέα νομοθετική μεταρρύθμιση ή κανονισμός σε σχέση με την συλλογή, επεξεργασία και χρησιμοποίηση προσωπικών δεδομένων.

 1. Προτεραιότητα ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας της Koniordos Cyprus έχει δημιουργήσει και εφαρμόσει ένα πρόγραμμα ασφάλειας δεδομένων που περιέχει τεχνικούς, διοικητικούς και φυσικούς ελέγχους που έχουν σχεδιαστεί για να προστατεύουν τα προσωπικά σας δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης της τεχνολογίας κρυπτογράφησης.

 1. Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε

Ενδεχομένως να συλλέγουμε τα εξής προσωπικά δεδομένα σας καθώς χρησιμοποιείται τον ιστότοπο ή ιστοσελίδα μας www.koniordos.cy ή το ηλεκτρονικό κατάστημα Koniordos Cyprus.

 • Την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και τον κωδικό πρόσβασης στην ιστοσελίδα μας.
 • Τα στοιχεία σας για την πληρωμή, διευθύνσεις χρέωσης και παραλαβής.
 • Τους αριθμούς τηλεφώνου σας.
 • Την θέση σας, τον τύπο φυλλομετρητή και του λειτουργικού σας συστήματος, το μοτίβο περιήγησης σας στην ιστοσελίδα (π.χ. μέσω cookies) και το ιστορικό αγορών.
 • Άλλες πληροφορίες που υποβάλετε ενεργά σε μας ή που μπορεί να καθορίσουμε για σας με βάση τις αλληλεπιδράσεις σας με την ιστοσελίδα μας και τις υπηρεσίες σας, για παράδειγμα: για την εγγραφή, συνδρομή, εξουσιοδότηση μεταφοράς ή τη δημιουργία ενός λογαριασμού, κατά το άνοιγμα ή την απάντηση σε ηλεκτρονικά μηνύματα, αν παρέχετε πληροφορίες για την εγγραφή ή συμμετοχή σε προγράμματα που παρέχονται για λογαριασμό ή από κοινού με άλλους πωλητές, εμπόρους, συνεργάτες – εμπόρους, διανομείς, μεταπωλητές και άλλους επιχειρηματικούς εταίρους, με τη συγκατάθεσή σας ή όπως απαιτείται σύμφωνα με την παροχή υπηρεσιών που έχετε ζητήσει.
 1. Άλλοι τρόποι συλλογής των προσωπικών σας δεδομένων
 • Αν επισκεφτείτε οποιαδήποτε ιστοσελίδα με διαφήμιση της Koniordos Cyprus.
 • Αν αγοράσετε προϊόντα ή υπηρεσίες μέσω της ιστοσελίδας Koniordos Cyprus.
 • Όταν αλληλοεπιδράτε ή συνδέεστε με την ιστοσελίδα μας μέσω πλατφόρμων κοινωνικής δικτύωσης.
 • Αν δημοσιεύσετε σχόλια στην ιστοσελίδα μας.
 1. Λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους λόγους:

 • Για να σας παρέχουμε ολοκληρωμένες και εξατομικευμένες υπηρεσίες όταν αλληλεπιδράτε με την ιστοσελίδα μας.
 • Για την λειτουργία, συντήρηση και βελτίωση της ιστοσελίδας μας.
 • Για την επεξεργασία των παραγγελιών και των υπηρεσιών που προσφέρουμε μέσω της ιστοσελίδας μας.
 • Για να καθορίσουμε τα δικαιώματά σας για είδη προσφορών ή υπηρεσιών/προϊόντων.
 • Για να απαντούμε στις ερωτήσεις σας και να ανταποκρινόμαστε στα αιτήματά σας.
 • Εφόσον έχουμε την ρητή σας συγκατάθεση, για να σας αποστέλλουμε υπενθυμίσεις, ανακοινώσεις, ενημερώσεις, προωθητικά email με προσφορές (μάρκετινγκ) και ειδοποιήσεις σε σχέση με προϊόντα που μπορεί να σας ενδιαφέρουν ή για προϊόντα που έχετε δείξει ενδιαφέρον στο παρελθόν.
 • Για να διαχειριζόμαστε καθημερινές ανάγκες της επιχείρησής μας, την πρόληψη της απάτης και για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ανάλογα με την ευθύνη της επιχείρησής μας προς κρατικές αρχές ή άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα ή για την τήρηση μιας νομοθεσίας.
 • Για την ενίσχυση άλλων πληροφοριών που έχουμε σχετικά με σας, για να μας βοηθήσετε να καθορίσουμε τα ενδιαφέροντά σας και να σας δώσουμε εξατομικευμένες υπηρεσίες ή προϊόντα.

 

 1. Πότε μεταβιβάζουμε προσωπικά σας δεδομένα

Τα προσωπικά σας δεδομένα μεταβιβάζονται μόνο για τους εξής λόγος και στα εξής νομικά ή φυσικά πρόσωπα:

 • Σε πάροχους υπηρεσιών για την διεκπεραίωση παροχής υπηρεσιών σε εμάς σε σχέση με την λειτουργία της ιστοσελίδας μας ή της επιχείρησης μας. Σε τέτοια περίπτωση η μεταβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται σύμφωνα με αυστηρούς κανονισμούς ή συμβατικές υποχρεώσεις και πάντα σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ.
 • Σε πωλητές ή προμηθευτές προϊόντων αφού εσείς επιλέξετε ένα συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία μέσα από την ιστοσελίδα μας.
 • Για να διεκπεραιωθεί μία οφειλή/πληρωμή, από ή προς εμάς, σύμφωνα με σύμβαση σε ισχύ που διατηρούμε με πωλητές ή προμηθευτές.
 • Για την εκπλήρωση αιτημάτων της κυβέρνησης ή της συμμόρφωσή μας με νομοθεσίες ή κρατικά όργανα/ρυθμιστικές αρχές ή όπως αλλιώς απαιτείται από τον νόμο ή για την εκπλήρωση κάθε άλλης νομικής μας υποχρέωσης.
 • Για την καταπολέμηση της απάτης ή άλλης εγκληματικής δραστηριότητας.
 • Για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Μετά από ενημέρωσή σας και με την ρητή σας συγκατάθεσή σας για οποιοδήποτε άλλο σκοπό συναφή με την χρήση και λειτουργία του ηλεκτρονικού μας καταστήματος και των υπηρεσιών που παρέχουμε.
 1. Διάρκεια διατήρησης προσωπικών δεδομένων

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα ο λογαριασμός σας είναι ενεργός, ή όπως απαιτείται προκειμένου να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Θα διατηρούμε μια καταγραφή των συναλλαγών σας, όπου αυτό απαιτείται για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας ή για την ολοκλήρωση των παραγγελιών σας. Θα διατηρήσουμε επίσης τα προσωπικά σας δεδομένα, για την τήρηση των νομικών, συμβατικών ή άλλων υποχρεώσεών μας και για επίλυση διαφορών πιθανόν να προκύψουν.

 1. Σύνδεσμοι με τρίτα πρόσωπα

Ο ιστότοπός μας μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους. Εάν υποβάλλετε προσωπικά στοιχεία σε οποιονδήποτε από αυτούς τους ιστότοπους, οι πληροφορίες σας διέπονται από τις δικές τους πολιτικές απορρήτου τους. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάσετε προσεκτικά την πολιτική απορρήτου κάθε ιστότοπου που επισκέπτεστε. Καθώς δεν μπορούμε να ελέγξουμε εξωτερικούς ιστότοπους, δεν μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για τη λειτουργία τους, το περιεχόμενο που βρίσκεται σε αυτούς τους ιστότοπους ή εξωτερικές πηγές, ούτε για τη συλλογή και/ή την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μέσω τέτοιων ιστότοπων.

 1. Cookies

H ιστοσελίδα μας μπορεί να συλλέγει αυτόματα πληροφορίες κατά την περιήγησή σας, όπως τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου, τον τύπο και την έκδοση προγράμματος περιήγησης, το λειτουργικό σύστημά σας και τύπο συσκευής, τον μέσο χρόνο που δαπανάται στον ιστότοπό μας, σελίδες που προβάλλονται, πρόσβαση σε πληροφορίες, διεύθυνση Internet Protocol (IP) που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση από τον υπολογιστή σας στο Διαδίκτυο και άλλα σχετικά στατιστικά στοιχεία. Αυτές οι πληροφορίες μερικές φορές αναφέρονται ως αναλυτικά στοιχεία ιστού. Δεν επεξεργαζόμαστε, αποθηκεύουμε ή μεταφέρουμε τέτοιες πληροφορίες.

** Ένα cookie είναι ένα μικρό, μοναδικό αρχείο κειμένου που ένας ιστότοπος μπορεί να στείλει στον υπολογιστή σας όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε cookies περιόδου λειτουργίας, τα οποία τερματίζονται όταν ένας χρήστης κλείσει το πρόγραμμα περιήγησής του και/ή μόνιμα cookies, τα οποία παραμένουν στον υπολογιστή του χρήστη έως ότου διαγραφούν με μη αυτόματο τρόπο. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης ιστού μπορούν είτε να σας ειδοποιήσουν για τη χρήση των cookies είτε να αρνηθούν να αποδεχτούν πλήρως τα cookies. Εάν δεν θέλετε να αναπτύξουμε cookie στο πρόγραμμα περιήγησής σας, μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας να απορρίπτει cookie ή να σας ειδοποιεί όταν ένας ιστότοπος προσπαθεί να τοποθετήσει ένα cookie στον υπολογιστή σας. Η απόρριψη cookie ενδέχεται να επηρεάσει την ικανότητά σας να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο.

 1. Τα δικαιώματά σας σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ

Σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε:

– πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα (άρθρο 15 ΓΚΠΔ).

– ένα ηλεκτρονικό αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων (φορητότητα) (άρθρο 20 ΓΚΠΔ).

– διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων εάν είναι ελλιπή ή ανακριβή (άρθρο 16 του ΓΚΠΔ).

– ένσταση κατά της επεξεργασίας (άρθρο 21 του ΓΚΠΔ) ·

– διαγραφή (άρθρο 17 ΓΚΠΔ) ή

– περιορισμός (άρθρο 18 ΓΚΠΔ) των προσωπικών σας δεδομένων σε ορισμένες περιπτώσεις.

Όπου έχουμε λάβει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, έχετε επίσης το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή (άρθρο 7 του ΓΚΠΔ).

Εάν θέλετε να ζητήσετε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων ή να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα άλλα δικαιώματά σας, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας το email info@koniordos.cy Για να επεξεργαστείτε το αίτημά σας αποτελεσματικά, αποδοτικά και με ασφάλεια, συμπεριλάβετε στο email σας:

– Μια σαφής δήλωση σχετικά με τα δικαιώματα που επιδιώκετε να επιβάλλετε.

– Πλήρης περιγραφή των πληροφοριών ή του τύπου των πληροφοριών για τις οποίες γράφετε και λεπτομέρειες που θα επιβεβαιώσουν την ταυτότητά σας.

 1. Προσωπικές Ρυθμίσεις/Επιλογές/Περιορισμοί
 • Μπορείτε να διαχειριστείτε τα είδη των προσωπικών δεδομένων που παρέχετε σε εμάς και μπορείτε να περιορίσετε τον τρόπο που επικοινωνούμε μαζί σας.
 • Μπορείτε να διαχειριστείτε το email σας και τις προτιμήσεις σχετικά με ενημερώσεις συνδεόμενοι στο λογαριασμό σας μέσω της Ιστοσελίδας ή προσαρμόζοντας τις ρυθμίσεις της εφαρμογής σας για κινητές συσκευές.
 • Μπορείτε επίσης να διαχειριστείτε τις συνδρομές σας, ακολουθώντας τις οδηγίες σχετικά με τη διαχείριση συνδρομών που περιέχονται σε όλα τα εμπορικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σας αποστέλλουμε.
 • Μπορείτε να επιλέξετε να εγγραφείτε σε ορισμένα είδη μηνυμάτων, και να επιλέξετε να μην εγγραφείτε ή να διαγραφείτε από, άλλα. Μπορείτε να ενημερώνετε τις προτιμήσεις της συνδρομής σας οποτεδήποτε. Παρακαλώ σημειώστε ότι ακόμη και αν αποφασίσετε να μην εγγραφείτε ή να διαγραφείτε από διαφημιστικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενδεχομένως απαιτείται να επικοινωνήσουμε μαζί σας με σημαντικές πληροφορίες συναλλαγών που σχετίζονται με το λογαριασμό σας και τις αγορές σας. Για παράδειγμα, ακόμη και αν έχετε καταργήσει την εγγραφή σας από διαφημιστικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας, θα εξακολουθούμε να σας στέλνουμε την επιβεβαίωση όταν κάνετε αγορές μέσω της Ιστοσελίδας.
 • Μπορείτε να διαχειριστείτε τον τρόπο με τον οποίο το πρόγραμμα περιήγησής σας χειρίζεται τα cookies ρυθμίζοντας τις ρυθμίσεις απορρήτου και της ασφάλειας. Υπάρχουν διάφορα προγράμματα περιήγησης, οπότε ανατρέξτε στις οδηγίες που αφορούν στο πρόγραμμα περιήγησής σας για να μάθετε για τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με τα cookies και άλλες ρυθμίσεις ιδιωτικότητας και ασφάλειας που μπορεί να είναι διαθέσιμες.
 • Μπορείτε επίσης να διαχειριστείτε τον τρόπο που η κινητή σας συσκευή και το πρόγραμμα περιήγησής σας για κινητές συσκευές μοιράζονται πληροφορίες στις και σχετικά με τις συσκευές σας μαζί μας, καθώς και το πώς το πρόγραμμα περιήγησης της κινητής συσκευής σας χειρίζεται τα cookies προσαρμόζοντας τις ρυθμίσεις ιδιωτικότητας και τις ρυθμίσεις ασφαλείας της κινητής συσκευής σας.
 • Εάν εγγραφείτε για εξατομικευμένα ενημερωτικά δελτία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιέχουν προσφορές για τις τοπικές υπηρεσίες, αγαθά και ταξίδια, θα προσπαθούμε να κάνουμε τις πληροφορίες πιο σημαντικές για εσάς και να προσαρμόζουμε τα ενημερωτικά δελτία με βάση τις πληροφορίες που μοιράζεστε μαζί μας, τη θέση σας, τις προτιμήσεις περιήγησης στην ιστοσελίδα (για παράδειγμα, μέσω των cookies ), το ιστορικό των αγορών ή με βάση άλλα χαρακτηριστικά της σχέσης σας μαζί μας.
 • Μπορείτε να απορρίψετε και να διαγράψετε τα cookies και να διαγραφείτε από τα ενημερωτικά δελτία ανά πάσα στιγμή κάνοντας κλικ στις συνδέσεις (links) σε κάθε ενημερωτικό δελτίο από το οποίο θέλετε να διαγραφείτε.

 

 1. Επικοινωνία με Koniordos Cyprus

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Yπεύθυνο Eπεξεργασίας δεδομένων εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες ή σχόλια σχετικά με τις πολιτικές και τις διαδικασίες προστασίας των προσωπικών δεδομένων μας ή εάν επιθυμείτε να υποβάλετε οποιοδήποτε αίτημα, στο email info@koniordos.cy